การกระทำ

เราสนับสนุนผู้ที่ทำงานหนักเพื่ออนาคตและผู้ที่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบัน
แนะนำกิจกรรมและโครงการต่างๆของ Lypo-C

เราจะแนะนำกิจกรรมและโครงการต่างๆ ของ Lypo-C ที่สนับสนุนผู้ที่ทำงานหนักเพื่ออนาคตและผู้ที่อยู่ในปัจจุบัน