บริษัท

 • ชื่อ บริษัท บริษัท สไปซ์ จำกัด
  (ชื่อภาษาอังกฤษ SPIC Corporation)
 • ที่อยู่ 〒248-0005
  อาคารสปิคคามาคุระ 3-3-23 ยูกิโนะชิตะ เมืองคามาคุระ จังหวัดคานางาวะ
 • ตัวแทน ทาคายูกิ ชิบาตะ
 • ก่อตั้ง เมื่อ 27 มกราคม 2531
 • เงินทุน 103 ล้านเยน
 • พนักงาน 50 คน (ณ สิ้นเดือนมกราคม 2565)
 • รายละเอียด ธุรกิจ ธุรกิจพัฒนาตราสินค้า (พัฒนาตราสินค้าเดิม เป็นต้น)
  ธุรกิจการศึกษาทรัพยากรมนุษย์ (การศึกษาพนักงานด้านเทคนิค/การต้อนรับ การรับรองคุณวุฒิ ฯลฯ)